Header Image

Andreas Dybesland Rosenberger

Spesialfysioterapeut Msc

Ski- og sykkelglad sørlending med bachelorgrad i fysioterapi fra UiT 2011, og senere mastergrad i klinisk nevrologisk fysioterapi ved UiT 2014. Har jobbet 2 år på IMT i Narvik, og siden 2014 i 50/50-stilling delt mellom nevrologisk sengepost og Nevromuskulært Kompetansesenter ved UNN Tromsø. Spesialist i nevrologisk fysioterapi MNFF fra 2018, med bred erfaring fra diagnostikk og behandling av akuttnevrologi innen feltet sjeldne, arvelige nevromuskulære sykdommer.