Header Image

Olaf Fjeld

Nevrolog, Oslo Universitetssykehus

Olaf Fjeld er utdannet lege ved Trinity College Dublin, Irland. Han er spesialist i nevrologi og arbeider til vanlig ved Oslo Universitetssykehus. Han har skrevet en rekke artikler om isjias i kjente internasjonale rygg-tidsskrifter.